ยินดีต้อนรับ

การรุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

แบบฝึกความคล่องแคล่วว่องไวกีฬาเซปักตะกร้อ มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อฝึกความคล่องแคล่วว่องไวให้กับนักเรียนที่เรียนวิชาเซปักตะกร้อ

2. เพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

3. เพื่อพัฒนาฝีมือการเล่นเซปักตะกร้อให้อยู่ในระดับมาตรฐาน

4. เพื่อทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวโดยใช้แบบทดสอบซีโม (Semo Agility Test)

แบบฝึกความคล่องแคล่วว่องไวกีฬาเซปักตะกร้อ  ฉบับนี้ใช้เวลาในการฝึก 6 สัปดาห์ แบ่ง

ออกเป็น 3 ขั้น ใช้เวลาฝึกขั้นละ 2 สัปดาห์ ดังนี้

Ø    ก่อนทำการฝึกควรมีการอบอุ่นร่างกาย  และยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ประมาณ  10 นาที

1. ระดับขั้นพื้นฐาน มีทั้งหมด  4  แบบฝึก  ใช้เวลา  2 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1 ฝึก 4 เซต ต่อ วัน

สัปดาห์ที่ 2 ฝึก 6 เซต ต่อ วัน

อุปกรณ์  1.นกหวีด

2.นาฬิกาจับเวลา

3. ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 20 เซนติเมตรจำนวน 2 ท่อ

4.ถ้วย จำนวน 10 ใบ

5.ไม้พลองลูกเสือ เส้นผ่าศูนย์กลาง  1.5  ซ.ม. ยาว 20 ซ.ม.  จำนวน 15 อัน

2. ระดับขั้นก้าวหน้า  มีทั้งหมด  4  แบบฝึก  ใช้เวลาฝึก 2 สัปดาห์ สัปดาห์ที่ 1 ฝึก 4 เซต ต่อ วัน

สัปดาห์ที่ 2 ฝึก 6 เซต ต่อ วัน

อุปกรณ์  1.นาฬิกาจับเวลา

2.กรวยพลาสติกสูง 30 เซนติเมตร จำนวน 10 อัน

3. ระดับขั้นขั้นพัฒนาฝีมือ มีทั้งหมด  10 แบบฝึก  เป็นการฝึกเพื่อความเป็นเลิศทางกีฬาเซปักตะกร้อใช้เวลา 2 สัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1  ฝึก 4 เซต ต่อ วัน

สัปดาห์ที่ 2  ฝึก 6 เซต ต่อ วัน

อุปกรณ์  1.กรวยพลาสติกสูง 30 เซนติเมตร จำนวน 10 อัน

2.ลูกตะกร้อ MARATHON รุ่น MT201 JUNIOR จำนวน 10 ลูก

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การเล่นลูกแป และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ ยินดีต้อนรับ

  1. Mr WordPress พูดว่า:

    Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s